به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، روح‌ الله براتیان اظهار کرد: شهر بجنورد در حاشیه جاده ترانزیت قرار گرفته و اکثر معابر شهری نیز در راستای همین جاده، یعنی شرقی- غربی رشد کرده است .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر  شهروندان برای دسترسی به معابر به ناچار باید حرکتهای اضافه را برای رسیدن به مقصد انجام دهند افزود:  استراتژی شهرداری مرکز استان طی امسال و سال های آتی  بازگشایی معابر و  برقراری ارتباط بین  معابر محلی، منطقه ای و فرا منطقه ای شهر با یکدیگر است.

شهردار خاطرنشان کرد: با بازگشایی ها که در نقاط مختلف شهر درحال انجام است، تسهیل تردد در این معابر انجام میشود که با تحقق این هدف، زمان کمتری صرف تردد شده و همچنین وضعیت ترافیکی، مصرف سوخت و محیط زیست بهبود می‌یابد.

براتیان عنوان کرد: بخشی از این هدف، با بازگشایی معابر آیت‌الله بجنوردی، شرق سپاه به بلوار پرفسور سمیعی، صیاد شیرازی به 32 متری شهدا و همچنین بازگشایی 16 متری خیابان قیام و اتصال آن  به فرخی، اتصال خیابان میرزا رضا کرمانی‌و ... تحقق می‌یابد.

شهرداری مرکز استان با اشاره به مسافر خیز بودن بجنورد گفت: در پیک سفرهای بین شهری، ورودی های بجنورد و همچنین معابر درونی ترافیک‌های سنگینی به خود می‌بینند. به همین سبب بازگشایی های بسیاری برای انجام در دستور کار قرار گرفته است.

براتیان اظهار کرد: رینگ های شمالی شهر شامل ارتباط 32 متری جوادالائمه از سمت شرق به 72 متری امام رضا(ع) (محور بجنورد- شیروان) که با برقراری آن خیابان های معراج و باقرخان تا باند کندروی 72 متری امام رضا(ع)متصل می‌شود. دیگری نیز از سمت جنوب است که ارتباط 32 متری شهدا با چهارراه ولایت تکمیل می‌شود.

وی درباره رینگ جنوبی شهر نیز عنوان کرد: بازگشایی و اتصال  62 متری پیامبر اعظم(ص) تا بلوار امام علی (ع) و اتصال آن به باند کندرو امام رضا(ع) نیز رینگ جنوبی شهر را کامل می‌کند.

شهردارخاطرنشان کرد: با تکمیل و اتمام پروژه بازگشایی خیابان 42 متری آیت الله بجنوردی نیز ارتباط بین شرق و غرب شهر نیز برقرار میشود.

شهردار بجنورد گفت: شهرداری با هدف مدیریت بحران، اقدام به طرح ریزی افزایش مسیرهای ورودی و خروجی بجنورد کرده است.

براتیان اظهار کرد: شهر بجنورد از معابر جاده‌ای تنها یک ورودی و خروجی دارد و در مواقع بحرانی، خروج اسضطراری را دچار مشکل می‌کند.

وی عنوان کرد: قصد داریم تا یک معبر دیگر به تمامی مسیرهای ورودی و خروجی شهر اضافه کنیم تا در صورت بروز مشکل، خروج مردم از شهر دردسر ساز نشود.

براتیان درباره این معابر عنوان کرد: از سوی جاده تهران خیابان آیت الله بجنوردی از شمال شرق مشهد، 32 متری جوادالائمه و از سوی جاده اسفراین نیز ۳۲ متری سعدی احداث می‌شود.