به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، نباتیان معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی روز گذشته با اعلام این خبر به خبرنگار ما افزود: طبق تفاهم نامه ای که بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شده است، مستمری کارگران بیکار شده ناشی از سیل های اخیر، بدون در نظر گرفتن سابقه کاری آن ها و بر اساس فهرست بیمه دی و بهمن سال 97، حداکثر در مدت یک روز برقرار می شود.

«نباتیان» افزود: درباره این موضوع با ادارات شهرستانی تابعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه و تأکید شده است فهرست کارگرانی که به دلیل سیل بیکار شده اند، احصا و بدون فوت وقت برای برقراری مستمری آن ها اقدام شود.
او اظهارکرد: تاکنون در این باره گزارشی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ارسال نشده است.


به نقل از روزنامه خراسان شمالی