به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،ولی الله حیاتی در همایش بزرگ تشکل های مردم نهاد دفاع مقدس استان بر تقویت سازمان های مردم نهاد تاکید کرد و اظهار داشت:یکی از راه های تقویت سازمان های مردم نهاد ضابطه مند بودن آنان است و سپس مجوزهای لازم ارائه و حمایت ها انجام شود.

وی افزود:وظیفه خطیری بر دوش سازمان های مردم نهاد دفاع مقدس است ما ضمن حمایت از این سازمانها و ارائه سازوکارهای قانونی ، از این سازمانها میخواهیم ورود جدی برای حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه اعتبارات ویژه ای را به سازمان های مردم نهاد دفاع مقدس اختصاص خواهیم داد، تصریح کرد:انتظار داریم این سازمان ها بعنوان دلسوزان انقلاب، تجربیات، خاطرات و حماسه آفرینی های خود را منتقل کنند زیرا امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند باهم بودن هستیم.

حیاتی خاطرنشان کرد: چهار دهه از انقلاب اسلامی میگذرد و از لحظه شکل گیری انقلاب تا به امروز که درختی تنومند شده و به کمال رسیده همیشه در معرض توطئه های ریز و درشت دشمنان بوده است. وی در ادامه سخنان خود به رمز ماندگاری انقلاب در طول این سالها اشاره کرد و افزود:به رغم نبود امکانات و نوپا بودن سیستم مدیریتی اما روحیه و فرهنگ دفاع مقدس رمز اصلی این ماندگاری است که امروز بهترین راه برون رفت از مسائل و مشکلات کشور رجوع به فرهنگ دفاع مقدس است.

حیاتی بیان کرد: فرهنگ دفاع مقدس به معنای باهم بودن، کنار گذاشتن اختلاف ها، ولایت پذیری، بصیرت داشتن است و درحوادث سیل اخیر کشور مردم با همان فرهنگ و روحیه دفاع مقدس توانستند آلام دردهای مردم سیل زده را کاهش دهند.

وی با تاکید بر این نکته که باید فرهنگ دفاع مقدس را احیا و ارزش های آن را در سطح جامعه جاری کرد، اظهار داشت: با بهره مندی از روحیه دفاع مقدس می توانیم بر مشکلات موجود کشور فائق آییم و این موضوعی است که دشمنان ما از درک آن غافل هستند. حیاتی افزود: سپاه بزرگترین قربانی تروریست هاست زیرا همین سپاه با تمام وجود در مقابل داعش ایستادگی کرد و این درحالیست که درلیست کشورهای تروریست قرار گرفت اما باید بدانیم سپاه عضو جدایی ناپذیر از پیکره انقلاب اسلامی است.