به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر شجاعی در این دیدار اظهار داشت: ماهیت ورزش زورخانه ای و پهلوانی در خراسان شمالی از سوی مردم ومدیریت مورد پذیرش است و تاکید و مطالبه ورزشکاران استان هم بر حمایت از این ورزش می باشد.

وی ادامه داد: رشته ورزش های زورخانه ای می تواند زیرساخت و بستر ساز بسیار خوبی برای ورزش هایی مانند کشتی با چوخه و جودو باشد که این ورزش های در خراسان شمالی وجود دارد.

دکتر شجاعی خطاب به رئیس فدارسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: خراسان شمالی در بحث میزبانی برگزاری همایش های آموزشی، اردوها و مسابقات توسط فدارسیون اعلام آمادگی می کند چرا که بنده اعتقاد دارم این میزبانی ها به نفع ورزش و ورزشکاران استان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در بحث توسعه ورزش های زورخانه ای و پهلوانی در خراسان شمالی کوتاهی نمی کنیم و تلاش داریم حلقه های زنجیر تکمیل شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در ادامه سخنان خود افزود: بیگانه با مدیریت ورزش کشور نیستم و اعتقاد دارم از زمان حضور آقای جوهری به عنوان رئیس فدارسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشور کارهای بسیار خوبی انجام شده است.

دکتر محمدعلی شجاعی تصریح کرد: تاکید بر برنامه ریزی و آموزش در رده های سنی مختلف، به روز رسانی رشته های ورزشی و گام برداشتن در عرصه بین المللی از جمله ویژگی های مدیریت کنونی می باشد و بنده اطمینان دارم با این روند روز به روز شاهد شکوفایی ورزش های زورخانه ای و پهلوانی خواهیم بود.

دکتر شجاعی در پایان  با تاکید بر اینکه پرداختن به ورزش و فرهنگ و هنر موجب کاهش آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد می شود، مطرح کرد: مجمع هیات پهلوانی و زورخانه ای استان رویدادهای این ورزش را بررسی کند و متناسب با شرایط و جایگاه ورزشی استان  آمادگی خود برای برگزاری این رویدادهای ورزشی را اعلام کند.

در ادامه این دیدار رئیس فدارسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران هم اظهار داشت: خراسان شمالی در بحث ورزش های زورخانه ای و پهلوانی پتانسیل بسیار خوبی دارد و بنده آینده این استان را درخشان می بینم.

مجتبی جوهری افزود: با هدف ایجاد انگیزه در آمایش سرزمین، کشور به هفت منطقه تقسیم شد تا در مرحله اول مسابقات در منطقه برگزار شود و در ادامه برترهای این مسابقات در سطح ملی حضور یابند که خراسان شمالی همراه با استان های خراسان رضوی، مازندران، گلستان و سمنان در منطقه یک قرار دارد.

در پایان نشان زورخانه ای و پهلوانی فدراسیون به دکتر شجاعی، استاندار خراسان شمالی اعطا شد.