به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، سرپرست مرکز بهداشت بجنورد تصریح کرد : همه گروه های سنی از نوزادان تا سالمندان می توانند از خدمات مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی بهره مند شوند که با اجرای طرح تحول در حوزه بهداشت ، این خدمات ارتقاء خوبی یافته است.

دکتر بازخانه با اشاره به عزم راسخ مرکز بهداشت و شبکه‌های بهداشت و درمان مستقر در شهرستان‌ها برای ارائه خدمات سلامت روان ، اظهار کرد: موضوع بهداشت و سلامت روان مسئله بسیار مهمی است که قشر زیادی از جامعه اعم از جوان، نوجوان، زن و مرد در سنین مختلف درگیر آن هستند.

وی ادامه داد: حدود 10 کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی در مراکز جامع سلامت شهر بجنورد به منظور ارائه خدمات مشاوره ای جذب شده اند و این آمار باید افزایش یابد.

وی با اشاره به روند تکمیل پرونده‌های الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت نیز گفت: استقرار کامل سامانه سیب و بهره گیری از پرونده الکترونیک سلامت ، دسترسی آسان به اطلاعات سلامتی هر یک از اعضای خانواده را به راحتی امکان پذیر می نماید.