به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،مجید الهی راد با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این نهاد در سال ۹۸ گفت: امسال درمجموع بیش از ۱۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای توسعه اشتغال مددجویان این نهاد اختصاص‌یافته است که ۸۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن از محل بانک‌های عامل به مددجویان این نهاد پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به طرح‌های اشتغال روستایی نیز افزود: ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز در حوزه توسعه اشتغال پایدار روستایی طی امسال به این نهاد اختصاص‌یافته است که با توجه شرایط بومی مناطق روستایی و محروم این استان پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان ‌شمالی در ادامه به برنامه های آموزش فنی و حرفه‌ای این نهاد برای شناسایی استعدادها و رشد توانمندی‌های مددجویان در سال جاری اشاره و تصریح کرد: طبق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سال ۹۸، سه هزار و ۷۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این استان از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بهره‌مند‌می شوند.

الهی راد در ادامه با اشاره به آمار اشتغال در سال ۹۷ نیز خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال در سال گذشته دو هزار و ۳۶۵ طرح اشتغال بااعتباری بیش از ۷۸ میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان به اجرا رسیده است که ۲۶۷ طرح بااعتبار بیش از پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل منابع امدادی هزینه شده است.

وی در ادامه بیان کرد: از محل منابع بانکی در حوزه اشتغال نیز هزار و ۳۸۱ طرح بااعتبار حدود ۳۰ میلیارد تومان اجراشده است و همچنین ۷۸ طرح نیز به‌صورت تلفیقی از محل منابع بانکی وامدادی بااعتباری حدود چهار میلیارد تومان به اجرا رسیده است.

الهی راد درزمینه تسهیلات پرداختی اشتغال پایدار روستایی نیز خاطرنشان کرد: در حوزه اشتغال پایدار روستایی ۵۵۶ طرح بااعتباری بیش از ۳۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت‌شده است.

وی همچنین میزان آموزش‌های اشتغال فنی و حرفه‌ای طی سال گذشته را سه هزار و ۵۰۰ مورد اعلام کرد.