به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حسین فرخنده در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته فرهنگ رضوی و جشنواره تولیدات رسانه ها و هفته فرهنگی و هنری در جمع روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی  شهرستان ها و جمعی از هنرمندان استان، با بیان اینکه  جشنواره تولیدات صدا و سیما هفته آخر مردادماه برگزارخواهد شد، اظهار کرد: امید است با تحرک و پویایی بیشتر نشاط و شادابی مردم و معرفی ظرفیت های هنری هنرمندان را در همه بخش ها فراهم آورد.

وی، بهره مندی از ظرفیت فرهیختگان شهرستان در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، به صورت برنامه ریزی شده و منسجم که موجب نشاط و شادابی مردم می شود را بسیار موثر دانست.

فرخنده، با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری همزمان با هفته فرهنگ رضوی در شهرستان های استان، افزود: برنامه های این هفته به دبیری روسای ادارات فرهنگ  وارشاد اسلامی شهرستان های استان برگزار خواهد شد.

فرخنده، با اشاره به مهلت یک هفته ای برای اعلام برنامه های فرهنگی و هنری شهرستان ها به ستاد اداره کل اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل در انجام فعالیت ها هماهنگی و همکاری همه بخش ها با یکدیگر است.

وی، با بیان اینکه  هر برنامه ای می بایست پیوستی داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان، اتحاد، به هم پیوستگی مردم و هم بستگی بیشتر از جمله موضوعاتی است که در اجرای برنامه ها باید لحاظ شود.

فرخنده، در خصوص جشنواره تئاتر رضوی که امسال در استان برگزار نمی شود، گفت: این اقدام در پی تصمیم شورای سیاست گذاری جشنواره بین المللی امام رضا (ع) آغاز شده است که بر اساس آن موضوعات جشنواره استان ها به صورت چرخشی تداوم می یابد.