به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر محمود حجتی در جمع مدیران استان  خراسان شمالی اظهار داشت: ظرفیتهای  بالقوه زیادی در خراسان شمالی وجود دارد که به این امر کمتر توجه شده که امیدواریم با کمک مدیران و استاندار مشکلات پیگیری شود.

وی در ارتباط با توسعه گلخانه ها نیز افزود: توسعه گلخانه ها در استان خیلی فقیر و ضعیف است که جای کاربسیاری دارد که سازگار پشتیبانی  آن پیش بینی شده است.

وی با اشاره به وجود گیاهان دارویی و اراضی شیب دار دراین استان نیز گفت: گیاهان دارویی و اراضی  شیب دار و  فوق العاده ی در این استان وجود دارد که ظرفیت های بسیاری دارد.

حجتی افزود: در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی آمادگی کامل داریم و با ارایه تسهیلات در این زمینه حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بخش آبخیز داری و سیستم نوین آبیاری این استان عملکرد خوبی داشته است.

وی در خصوص مشکلات کشاورزان در عرصه های منابع طبیعی گفت: حق با کشاورزان است که یکسری محدودیت های قانونی در این زمینه وجود دارد و پرونده ها باید بازگردانده شود تا بخشی مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه حقوق عرفی مرتعداران و دامداران را نباید نادیده گرفت، افزود:  منابع طبیعی باید کسانی را که می خواهند معدن تاسیس کند، گرفتار مردم نکند و خود به گونه ای اقدام کند که حق دو طرف حفظ شود.

دکتر حجتی در خصوص زنجیره دام نیز گفت: باید زنجیره دام کامل دیده شده که در این زمینه نیز حمایت خواهیم کرد.

وی در خصوص خسارت های ناشی از سیل نیز گفت: در این بخش خسارت های زیادی در بخش کشاورزی وارد شد ولی با بارش باران های فراوان این خسارت های ناچیز بوده و وظیفه دولت است که این خسارت های ناشی از سیل را جبران کند.