به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حمید قربانی جم با اشاره به اینکه خراسان شمالی استانی تازه تأسیس به نسبت سایر استان ها می باشد،اظهار داشت: باید استان را در مسیر توسعه و پیشرفت کمک کنیم.

قربانی جم افزود: یکی از مولفه های سرعت بخشی به این روند توسعه، حضور سرمایه گذاران و گردشگران است که برگزاری رویدادها و جشنواره هایی ازاین قبیل به تحقق این مهم کمک می کند.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی استانی سراسر زیبا و دارای ظرفیت های قابل توجه به لحاظ تنوع اقوام، زیست بوم و فرهنگ است، گفت: باید این ظرفیت ها را دستمایه تحقق اهداف قرار دهیم چرا که سرمایه گذاری نیززمینه همین معرفی ها پدید می آید.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی فیلم روستا و عشایر در بجنورد، عنوان کرد: باید مسئولان و هنرمندان برای برگزاری موثر این جشنواره دست به دست هم دهند تا با ارائه بهترین های کار خود، زندگی عشایر و روستائیان را به نمایش بگذارند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی تاکیدکرد: این سازمان با تمام توان از جشنواره فیلم کوتاه روستا و عشایر حمایت می کند و انعکاس دهنده زیبایی ها و ثمرات این جشنواره خواهد بود.

قربانی جم بیان داشت: اطلاع رسانی گسترده جشنواره و توجه به حوزه روستا و عشایر که بخش قابل توجهی از جمعیت استان را تشکیل می دهد، سبب رونق جشنواره می شود و رویکرد علمی و توجه به آموزش در حین یا بعد از جشنواره به تأثیرگذاری این جریان موجب خواهد شد.

گفتنی است؛نخستین جشنواره ملی فیلم روستا و عشایر خراسان شمالی ۱۴ تا ۱۷ تیرماه سال جاری برگزار می شود.