به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری ، همچنین اکیپ های عمرانی در سطح شهر در دو بخش ماشین آلات و انسانی موفق شدند 56 هزار متر مربع از معابر را تسطیح و آماده آسفالت نمایند.

مهندس پارساپور افزود: لکه گیری معابر نیز درمساحت 15 هزار متر مربع انجام گرفته است و بخش عمده ای از معابر نیازمند لکه گیری به واسطه حفر کانال تاسیسات نیازمند اقدام دستگاه متولی مربوطه برای اصلاح معبر است.

این مقام مسئول یادآورشد:190 هزار متر مربع از معابر نیز به کمک ماشین آلات زیرسازی شده و آماده آسفالت شدند .

بخش عمده ای از اقدامات عمرانی به گفته معاون فنی شهرداری با ماشین آلات و بخش دیگری نیز به کمک نیروی انسانی و ماشین آلات سبک تر انجام می گیرد که از آن جمله می توان به تسطیح معابر با دستگاههای سبک به مساحت 24 هزارمترمربع اشاره کرد و همچنین 18 هزار مترمربع از معابر که به کمک همین ماشین الات سبک زیرسازی شده است.

درمجموع طی سه ماه اول سال 98 ، 287 هزارمترمربع از معابر زیرسازی و تسطیح شده و 102 هزار متر مربع از معابرآسفالت و 15 هزار مترمربع نیز لکه گیری شده است.

سهرابی راد/