به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر محمدرضا صفدری اظهار کرد: با عنایت به  راه اندازی سامانه نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر (سهمیه 5 % شاهد)، متقاضیان می توانند از تاریخ دوازدهم الی بیست و دوم شهریور ماه سال جاری به آدرس   http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir  مراجعه و ثبت نام کنند.

وی تصریح کرد: از تاریخ بیست و سوم لغایت بیست و هفتم شهریورماه وضعیت آموزشی و تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی توسط دانشگاه مبداء در سامانه بررسی می شود.

دکتر صفدری با تأکید بر اینکه دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود می توانند حداکثر تا تاریخ پنجم مهرماه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه انتقال اقدام کنند، خاطرنشان کرد: جامعه هدف بر اساس آیین نامه " فرزندان اناث شاهد، فرزند ذکور شاهد، همسر شاهد، جانبازان 50درصد و بالاتر و آزادگان تعیین شده اند.

وی فرزندان اناث جانبازان 50درصد و بالاتر و آزادگان ، فرزندان ذکور جانبازان 50درصد و بالاتر وآزادگان ،همسر جانبازان 50درصد و بالاتر و آزادگان ، جانبازان 25 الی 49درصد، همسر جانباز 25 الی 49درصد، فرزند اناث جانباز25 الی 49 درصد، فرزند ذکور جانباز 25 الی 49 درصد را از دیگر اعضای جامعه هدف نامید.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت پیگیری وضعیت درخواست انتقالی از طریق سامانه مذکور با استفاده از شماره دانشجویی و کد ملی اقدام کنند .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: