به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،طاهر رستمی فرماندار اسفراین در جلسه شورای هماهنگی پشتیبانی سواد آموزی شهرستان با تاکید بر شناسایی افراد بازمانده از تحصیل گفت:شاخص های توسعه با بازماندن دانش آموزان در دوره ابتدایی میلنگد و از آنجایی که توسعه این شاخص ها با افراد آموزش دیده شکل میگیرد باید تلاش کنیم با جهش هر چه سریعتر این ارتقاء  به سرانجام رسدو در مهلت شش روزه ای انجام پذیرد.

مقام عالی دولت دراین جلسه با نیم نگاهی به اصل سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دلالت بر تامین هزینه های رایگان تا پایان تحصیل از طرف حاکمیت را دارد گفت:وظیفه مسئولان اجرای صحیح و اصولی قوانین است.

وی با اشاره به اینکه بیسوادی یک بحران اجتماعی است ،خاطر نشان‌کرد : بررسی بسیاری از آسیب های اجتماعی نشان میدهد که سطح فرهنگ و آموزش در افراد آسیب دیده بسیار پایین است و مسئولان باید درگیر کار عملیاتی شوند تا بتوانند افراد بازمانده از تحصیل را به گردونه باز گردانندو هیچ دانش آموزی از تحصیل باز نماند.

طاهر رستمی در پایان به دانش آموزان دارای بدسرپرست اشاره کرد و گفت:با ورود دادستانی به این مسئله امیدواریم این دانش آموزان نیز فرصت تحصیل در مدارس را هر چه سریعتر بدست اوردند.