به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،رضا رجب زاده در کارگروه مدیریت پسماند بر فرهنگ سازی در امر پسماند تاکید کرد و افزود: باید در این حوزه شاهد تعاملات بیشتری از سوی دستگاه های اجرایی متولی باشیم چون این موضوع یک ضرورت است.

وی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۸ سه هزار میلیارد تومان به شهرداری های کشور اختصاص یافته که بر مبنای آن توزیع استانی انجام می شود لذا این توزیع اعتبارات منوط به ارائه طرح جامع مدیریت پسماند است که خراسان شمالی باید در این خصوص تلاش بیشتری داشته باشد.

رجب زاده در خصوص دفن زباله های شهر بجنورد نیز گفت: در موضوع دفن زباله شهر بجنورد مشکل سنواتی وجود دارد زیرا سالیان سال است که در نزدیکی تفرجگاه این شهر زباله ها دفن می شود که قطعا استمرار این وضعیت توام با مشکلات بسیار خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مطالعات و تدابیر برای دفنگاه جدید انجام شده اما باید دغدغه های روستاییان را نیز جدی گرفت که البته مسئولیت این حوزه مربوط به شهرداری و سازمان مدیریت پسماند است اما از اعتبارات استانی هم کمک خواهیم کرد.

رجب زاده تشکیل کارگروه پسماند ور شهرستانها را ضروری دانست و افزود: کارگروه فوق باید در شهرستانها تشکیل شود تا به صورت موضوعی مسائل شهرستانها مورد پیگیری قرار گیرد.

وی همچنین در ارتباط با زباله های مطب ها و درمانگاه ها نیز تصریح کرد: دفن و بی خطر سازی این زباله ها بسیار حائز اهمیت است و باید به صورت اجرایی ورود پیدا کرد و این مسئله باید از سوی سازمان مدیریت پسماند مورد پیگیری قرار گیرد و نباید با تبعات و چالش های اجتماعی مواجه شود.