به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،دکتر محمدعلی شجاعی در همایش یاوران و اعضای شوراهای زکات استان، اظهار داشت: زکات یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی دین مبین اسلام است که لازم است توسط روحانیون برای اقشار مختلف جامعه تبیین شود.

وی با بیان این که اعتقاد دارم هر کجا دستورات دین اسلام به معنای واقعی اجرا شود آن جامعه پیشرفت خواهد داشت؛افزود: معجزه پیامبر علم و دانش است و بعثتش با اقرا به معنای بخوان آغاز شده است و یقینا این نور و روشنایی برنامه کاملی برای زندگی انسان ها دارد و تک تک دستوراتش برای فرد و اجتماع بی نظیر است.

 وی ادامه داد: حکومت اسلامی برای اجرای واجبات می باشد که یکی از این واجبات زکات است و به افرادی تعلق می گیرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی خود را مدیون آنان می داند.

دکتر شجاعی تاکید کرد: با اجرای کامل فریضه زکات در جامعه می توانیم برای اقشار مختلف سرمایه گذاری و ایجاد شغل داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: در سال های اخیر با نگاه بلند مقام معظم رهبری گام های بلندتر و سریع تری در حوزه زکات برداشته شده است.

دکتر محمدعلی شجاعی مطرح کرد: زکات بخشی از برنامه اقتصادی مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد که آثار آن می تواند وابستگی و همبستگی اجتماعی بین مردم را افزایش دهد و محرومیت ها را رفع کند.

وی گفت: اجرای فریضه زکات با تمام داشته هایش می تواند گره گشای مشکلات اقشار مختلف باشد که ما نسبت به آنان وظیفه داریم.

دکتر شجاعی در پایان سخنان خود تاکید کرد: برای اجرای برنامه های شورای زکات سیستم اجرایی استان اعلام آمادگی می کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: