به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،رضا رجب زاده در شورای هماهنگی ترافیک استان اظهار داشت: زمانی که سندی تدوین می شود باید ماحصل آن رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر آنهم با رعایت الزامات باشد بنابراین اهداف و راهبردها در این سند تدوین شود سپس به وزارت کشور ارسال شود.

وی خواستار تشکیل کمیته در ارتباط با تصادفات منجر به فوت شد و افزود: برای تصادفات منجر به فوت چه در داخل یا خارج از محدوده شهر کمیته ای شکل گیرد تا ابعاد مختلف حادثه را بررسی کرده و گزارش آن را در شورای همتای استان اعلام کنند.

رجب زاده در ادامه خاطرنشان کرد: چنین گزارش هایی به ما می گوید که آسیب شناسی و نقاط ضعف ما کجاست تا از این طریق با هزینه اندک خسارات بزرگ را کاهش دهیم .

وی در خصوص اجرای طرح پیاده راه در شهر بجنورد نیز گفت: خانواده ها در سایه امنیت به دلیل نبود خودرو استقبال زیادی از این طرح داشتند که این طرح می تواند مقدمه خوبی برای توسعه در تمامی شهرها باشد اما لازم است این موضوع انعکاس بیشتری پیدا کند.

رجب زاده تصریح کرد: مشکل امروز شهرهای ما این است که خودرو محور شده اند و این درحالیست که طبق بررسی های میدانی انجام شده ،مسائلی که بر محور تعاملات اجتماعی باشد کیفیت زندگی افزایش یافته و رضایت مردم هم بیشتر می شود.

وی همچنین در ارتباط با حمل و نقل عمومی در مسیر دانشگاه ها اظهار داشت: باید ایمن ترین و سالم ترین اتوبوس ها در مسیر دانشگاه ها باشد و مسائل فنی اتوبوس ها با استانداردها رعایت شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: