به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،مهندس هاشمی مدیر مخابرات منطقه در خصوص این نشست اظهار داشت: با توجه به اختصاص اعتبار مورد نیاز در خصوص بهره مندی ساکنان مناطق محروم و روستایی از خدمات اینترنت پرسرعت و توسعه پوشش شبکه همراه در مناطق یاد شده طی دیدار مشترک با مهندس مرتضوی مدیرکل اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات استان به همراه مدیران شبکه و ارتباطات سیار مخابرات منطقه، فرایند اجرایی این طرح ملی تحلیل و بررسی شد.

وی افزود:مراحل اولیه طرح ملی فیبر کشی در مناطق محروم از محل اعتبارات USO آغاز شده و با برنامه ریزی انجام شده ۲۲۰ کیلومتر فیبر نوری در مهر ۹۸ در منطقه راز و جرگلان اجرا خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: با راه اندازی مسیر فیبر نوری بین روستایی علاوه بر امکان بهرهمندی روستائیان از خدمات اینترنت پرسرعت و پوشش شبکه تلفن همراه،امکان بهرهمندی سایر اپراتورها ی همراه و دیتا از بستر فیبر در قالب طرح USO فراهم خواهد شد.

هاشمی در ادامه گفت : در نشست مدیران مخابرات و فناوری اطلاعات استان مقرر شد درخصوص همکاری همه جانبه سازمانهای مربوطه با اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات و مجموعه مخابرات منطقه به عنوان مجری طرح، از جمله در زمینه اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت حفاری اقدامات لازم انجام گیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: