به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،رییس مرکز تحقیقات فراورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اعلام این خبر گفت: ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی به منظور برقراری ارتباط مراکز فعال در حوزه حیوانات آزمایشگاهی و توسعه فناوری به راه اندازی نخستین شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی اقدام کرده است.

 دکتر پیمان آل شیخ افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای رشد و بهبود مطالعات درون تنی از مراکز تکثیر پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دارای حایز اهمیت  و... حمایت می کند.

 شایان ذکر است، آزمایشگاه مطالعات حیوانی طی سال های اخیر رشد بی نظیر و قابل توجهی داشته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: