به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،مهندس زارعی همچنین عضویت درکارگروههای سرمایه گذاری را با حضور مدیران در راس تعریف کرد تا اراده لازم برای حصول نتایج نشست ها فراهم شود.

وی  گفت: برای نشست با سرمایه گذاران قول میدهم حتی اگرلازم باشد درساعات پایانی روز هم برای برگزاری جلسه ابایی نداشته و ازهیچ حمایتی هم فروگذارنمی کنیم.

شهردار برلزوم توجه به توان اجرایی سرمایه گذاران نیز تاکید کرده و گفت: باید دقت کنیم سرمایه گذار از پشتوانه مالی لازم برای مشارکت دراجرای پروژه ها برخوردارباشد تا مبادا در روند اجرایی شدن پروژه به دلیل کمبود منابع مالی شاهد توقف کار باشیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر با برشمردن پیشینه اقدامات مشترک شورای اسلامی وشهرداری در حوزه سرمایه گذاری گفت: خوشبختانه زیرساختهای لازم ایجاد شده و الان در موقعیت اجرا قرارداریم.

جباری افزود: مطالعات به اتمام  رسیده ، برند شهری طراحی شده و بسته های سرمایه گذاری تدوین شده و درحال حاضر آماده ارائه به سرمایه گذار است.

وی ادامه داد: خوشبختانه اعضای کارگروههای سرمایه گذاری در شهرداری از تیم تخصصی کارشناسان و مدیران تشکیل شده است که واقف به امور هستند و برای اجرایی شدن طرح ها دورنمای روشنی را پیش رو داریم.

دکتر ندیم نیز طی سخنانی اعلام داشت : یکصد عنوان سرمایه گذاری آماده اجرا داریم که قابلیت واگذاری به کارگزاران را دارد.

سهرابی راد/

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: