به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،علی مستوفیان اظهار کرد: «تا کنون 5هزار و 937 قلم شی فرهنگی تاریخی استان ساماندهی و در سامانه جام ثبت شده که از این تعداد 500قلم آن در سال جاری انجام شده است.»

مستوفیان تصریح کرد: « هر شی‌ که در سامانه جام قرار بگیرد به‌منزله ثبت در اموال دولتی است و این به دستیابی به آمار دقیق از اشیا کمک می‌کند.»

او افزود: «647 اثر خراسان شمالی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده که از این تعداد، 509 اثر تاریخی، 44 اثر طبیعی، 80 اثر ناملموس و 14 اثر منقول تاریخی است.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: