به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا،علی متقیان در تشریح جزییات  طرح خدمات حمایتی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه گفت:  طبق این طرح  دانش آموزانی که  برای هزینه های جراحی، کاشت تعمیر یا تعویض قطعات حلزون، داروهای مستمر، خدمات بیمارستانی مانند جراحی ، بستری و شیمی درمانی ، خدمات پاراکلینکی،  خدمات حمایتی مداخله ای  و هم چنین خدمات ویژه دندانپزشکی با مشکل مالی مواجه هستند از کمک هزینه مالی بهره مند می شوند.   

وی از مدیران مدارس و مراکز استثنایی خراسان شمالی خواست برای بهره مندی دانش آموزان و کودکان با نیاز های ویژه مدارک دانش آموزان و کودکان دارای شرایط استفاده از این طرح را جمع آوری و از طریق سامانه جامع بهداشت مدارس به این اداره ارسال کنند.

 وی اضافه کرد: بعد از ارسال مدارک و تایید از سوی اداره آموزش و پرورش استثنایی  بقیه مراحل برای دریافت خدمات طی می شود.

وی اظهارداشت: طرح خدمات حمایتی با هدف دستیابی دانش آموزان و کودکان با نیازهای ویژه به زندگی مطلوب وایجاد فرصت های برابرآموزشی و هم چینن ایجاد امنیت روانی برای والدین این  کودکان در استان طی سال گذشته و امسال حال اجراست.       

این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته 570 میلیون ریال برای 140 دانش آموز و کودک با نیازه های ویژه از محل اعتبارات  طرح خدمات حمایتی  هزینه شد و برای سال جاری نیز730 میلیون  اعتبار برای اجرای طرح خدمات حمایتی ویژه دانش آموزان و کودکان با نیازهای ویژه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: امسال 225 پرونده برای دانش آموزان و کودکان با نیاز های ویژه  واجد شرایط استفاده از این طرح  تشکیل شده است که تاکنون پرونده 120متقاضی  به کارگروه استانی  طرح خدماتی حمایتی ارسال و به تایید رسیده است. برای این تعداد متقاضی  650 میلیون ریال کمک هزینه برآورد شده است که به زودی به حساب خانواده ها پرداخت خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: