پویش مومنانه و همدلی مردم در ماه میهمانی خدا در روز اول ماه مبارک رمضان در (خراسان جنوبی) انجام شد.

لینک کوتاه خبر