سارا مبارک امروز در گفت و گو با خبرنگار برنا در آبادان ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: پس از بازدید و پایش ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در پاییز سال ۹۸ از این مرکز صورت پذیرفت، مجوز مرکز آموزش مهارتی حرفه ای دانشکده علوم پزشکی آبادان به مدت سه سال صادر و به این دانشکده ابلاغ شده است.

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان افزود: مطابق اساسنامه وزارتخانه در این زمینه، مرکز ملی آموزش‌های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ماموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتبار بخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه‌ای سلامت را برعهده داشته که بسط و گسترش آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای نیاز محور و تقاضا محور، نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمینی و برنامه‌های راهبردی، سازماندهی و هدایت آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای با بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی، تامین نیازهای حرفه‌ای و مهارتی فراگیران در سطوح پایه و پیشرفته، معرفی و هدایت مهارت آموختگان به بازار کار از طریق تعامل با بخش دولتی و غیردولتی براساس ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی شناسایی‌شده و توانمندی مهارت‌آموختگان، تدوین و تصویب استانداردهای حاکم بر مراکز مجری و دوره‌های مهارتی و حرفه‌ای، صدور و لغو مجوز مراکز مجری و دور ه‌ها و نظارت عالی بر استقرار نظام اعتباربخشی از وظایف این مرکز می‌باشند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: