سارا مبارک امروز در گفت وگو با خبرنگار برنا در آبادان با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از بازدید ارزیابان منطقه آمایشی(۴) از مرکز مهارت‌های بالینی و امکانات موجود در دانشکده علوم پزشکی آبادان، برای اولین بار مجوز برگزاری این آزمون در این دانشکده تایید شد.

او گفت: بیست و دومین دوره برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان رشته پزشکی به صورت همزمان در کشور در تاریخ دوم مردادماه سال جاری برگزار می‌شود.

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان افزود: آزمون بالینی و عینی ساختارمند به منظور سنجش صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی، توسط هیات ممتحنه مرکزی آزمون صالحیت بالینی طراحی شده و به مناطق آمایشی ارسال می‌شود و این مناطق می‌توانند با استفاده از بانک سوال ارسالی ایستگاه‌های خود را انتخاب و چینش آن را انجام دهند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: