به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، آتش نشانان شهرداری اهواز در حین بازگشت از عملیات اطفای حریق به سمت ایستگاه آتش نشانی، یک توله سگ ضعیف و نحیف سرگردان را در اتوبان می بینند که در گرمای طاقت فرسا بین ماشین های عبوری گیر کرده و هر آن ممکن است زیر گرفته شود.

در همین راستا آتش نشانان وظیفه شناس، توله سگ را نجات داده و با خود به ایستگاه آتش نشانی می آورند و بعد از شست و شو، به این حیوان آب و غذا می دهند.

خستگی ناشی از عملیات اطفا و امداد و نجات در گرمای طاقت فرسای اهواز، مانع از این نشد که آتش نشانان در مسیر بازگشت نسبت به پیرامون خود بی تفاوت باشند و از کنار حتی حیوانی بگذرند، بلکه یک بار دیگر آتش نشانان طبق تعهدشان با ظرافت و هوشیاری مانع از اتلاف جانی شدند و با این عمل بر احترام گذاشتن و اهمیت دادن به حیوانات که جزو توصیه های دینی مان نیز است، تاکید کردند.

یکی از آتش نشانان شهرداری اهواز در این خصوص اظهار کرد: اگر نخواهیم احساسات انسانی خود را خفه کنیم، باید نسبت به حیوانات مهربان باشیم، زیرا آن کسی که نسبت به حیوانات بیرحم باشد در مراوداتش با انسان ها هم سخت دل خواهد شد.

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: