اولین نشست شورای روابط عمومی های شهرستان های آبادان و خرمشهر(منطقه آزاد اروند) با حضور مدیران و سرپرستان روابط عمومی های سازمان ها و دستگاه های اجرایی بر گزار شد.

لینک کوتاه خبر