به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، محمد مهرپرور ضمن بیان این موضوع اظهار کرد: هم اکنون با مشارکت دو شرکت روغن کشی در حال توزیع بذر کلزا و قرارداد کشت مشارکتی در این زمینه هستیم.

او گفت: خوشبختانه استقبال کشاورزان از کشت کلزا در شهرستان دزفول بسیار خوب بوده و قرار است این دو شرکت نهاده ها و بذور را تامین و در اختیار کشاورزان قرار دهند و در نهایت کشاورزان تولید خود را به این دو شرکت روغن کشی بعد از سپری شدن مراحل قانونی واگذار کنند.

رییس اداره تعاون روستایی دزفول افزود: در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دزفول قرار است به زیر کشت کلزا برود که طبق پیش بینی ها در صورت به زیر کشت رفتن این میزان اراضی می توانیم ۱۲ هزار تن کلزا برداشت و خریداری کنیم.

مهر پرور بیان کرد: سال گذشته موفق به خرید هشت هزار و ۳۰۰ تن کلزا از کلزا کاران دزفولی شده بودیم و امسال بنا داریم در دو شهرستان دزفول و اندیمشک به این مهم دست یابیم.

رییس اداره تعاون روستایی دزفول در پایان اضافه کرد: تا کنون نزدیک به ۱۰ تن کلزا بین کشاورزان توزیع و پیش بینی می شود با توجه به سهمیه ۶۰ تنی که در اختیار ما قرار داده شده است تا پایان طرح کشت این رقم را بین کشاورزان توزیع کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: