به گزارش خبرگزاری برنا خوزستان این در هفته چهارم مسابقات اسبدوانی کشوری شهرستان اهواز در هفت دور برگزار شد که در پایان این نتایج بدست آمد: مورخ ١٣٩٥/١١/٨ دور اول * مقام اول : نواف مالک : فیصلى زاده و شهرویى مربى : امین فیصلى زاده _ باشگاه دماوند اهواز چابکسوار : محسن یزدانفر شهرستان : اهواز * مقام دوم : نار شادگان مالک : صلاح شاوردى مربى : صلاح شاوردى چابکسوار : موسى محمدى شهرستان : شادگان * مقام سوم : نیل عمران مالک : شیخ محمد زرگانى مربى : محمدجواد فرحانى چابکسوار : محمد مقدم شهرستان : اهواز * * * دور دوم * مقام اول : معراج امیراصلانى مالک : حاج ملاعزیز هلاکوپور مربى : مهدى هلاکوپور چابکسوار : مهدى هلاکوپور شهرستان : شوش دانیال * مقام دوم : میاس سادات مالک : سید هاشم سیدلطیفى مربى : مجاهد حمید چابکسوار : مجاهد حمید شهرستان : اهواز * مقام سوم : ماهان آل شویرد مالک : حاج رحمت آلبوغبیش مربى : حسین دورقى چابکسوار : حسین دورقى شهرستان : شادگان * * * دور سوم * مقام اول : نبرد خوزستان مالک : حسین خادمعلى مربى : مصطفى خادمعلى چابکسوار : مصطفى خادمعلى شهرستان : دزفول * مقام دوم : مرسدس مالک : جمال آلبوغبیش مربى : محمد حاجى زاده چابکسوار : محمد حاجى زاده شهرستان : شادگان * مقام سوم : مشعل فاضلى مالک : فرهاد فاضلى مربى : فاضل جلیلى چابکسوار : امین جلیلى شهرستان : آبادان * * * دور چهارم * مقام اول : کیوان جاسمى مالک : محمد لویمى مربى : جواد دغاغله چابکسوار : بهمن خلیلو شهرستان : اهواز * مقام دوم : لاشریک آل شویرد مالک : عماد آلبوغبیش مربى : علیرضا سپهوند چابکسوار : علیرضا سپهوند شهرستان : شادگان * مقام سوم : کیکاووس پارسیا مالک : غلامحسین بامیان مربى : ارشاد شهرویى چابکسوار : یعقوب غمخوار شهرستان : دزفول * * * دور پنجم * مقام اول : نابودگر مسعود مالک : صادق صادقیان مربى : على زارعى چابکسوار : على زارعى شهرستان : شوش دانیال * مقام دوم : متین خان مالک : منصور دهقانپور مربى : منصور دهقانپور چابکسوار : محسن یزدانفر شهرستان : یزد * مقام سوم : مهیب محسنى مالک : کمال محسنى مربى : رحمان بشتى پور چابکسوار : حاتم فرهانى شهرستان : اهواز _ ویس * * * دور ششم * مقام اول : نازپسر مدائن مالک : مهندس کسرى احمدى مربى : ابوالفضل دهقان _ باشگاه پازن چابکسوار : ابوالفضل دهقان شهرستان : خرم آباد * مقام دوم : لؤلؤ حایط مالک : محسن رضایى نژاد مربى : مجاهد حمید چابکسوار: مجاهد حمید شهرستان : اهواز * مقام سوم میلاد ضیاء مالک : محمد پورمحمد ضیاء مربى : آرمین امیرى چابکسوار : علیرضا سپهوند شهرستان : خرم آباد * * * دور هفتم * مقام اول : نریمان حیدرى مالک : محمدتقى نقدى مربى : منصور دهقانپور چابکسوار : ابوالفضل دهقان شهرستان : یزد * مقام دوم : مهیار پسنده مالک : اهورا پسنده مربى : مهدى پورى چابکسوار : على زارعى شهرستان : اندیمشک * مقام سوم : کمیت ایل مالک : حاجى زاده بختیارى مربى : آرمین امیرى چابکسوار : علیرضا سپهوند شهرستان : باغملک