به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا، علیرضا آموزنده رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان مراسم کلنگ زنی ام. آر. آی بیمارستان طالقانی این شهر اظهار کرد: مرکز فوق با زیربنای 250 مترمربع و اعتباری بالغ بر60 میلیارد ریال ساخته می شود. وی افزود:‌ اعتبار ساخت این مرکز از سوی بخش خصوصی تامین شده ولی خدمات آن با تعرفه دولتی به بیماران ارائه می شود. به گفته رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان مدت زمان ساخت این مرکز 6 ماه است. آموزنده تصریح کرد: هم اکنون دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز این مرکز خریداری شده و بعد از اتمام ساخت کار فضای فیزیکی این مرکز، دستگاه ها را نصب و مورد بهره برداری قرار می دهیم. وی بیان کرد: بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان از نبود مرکز ام. آر. آی رنج می برد و بیماران نیازمند به این مرکز باید به مراکز آزاد در سطح شهر اعزام می شدند.