به گزارش خبرگزاری برنا از آبادان، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان طی سال های گذشته به عنوان یکی از مسئولان ورزش دوست آبادان مطرح است که در سطح شهرستان و کشور اقدامات جدی ای را در راستای پیشرفت و توسعه ورزش این شهر انجام داده و همین امر حمایت جدی ورزشکاران آبادانی را از او به دنبال داشته است.

خلیل جنامی، که هم اکنون ریاست شورای اسلامی شهر آبادان را عهده دار است همواره دغدغه های وی برای رفع مشکلات ورزش آبادان موجب آن شده که سیل عظیمی از درخواست های ورزشکاران آبادان به سمت او سرازیر شود.

شیهان مهدی فراهانی«مسئول گروه کمپو ایران و خاورمیانه و همچنین مدیر اجرایی سازمان جهانی WKO» و همچنین شیهان کرمی«نائب رئیس گروه کمپو» صبح امروز «دان 4 افتخاری سبک شورین کمپو» را به خلیل جنامی اعطا کردند.

مدیر شرکت نفت پاسارگاد آبادان، عضویت در شورای عالی سرمایه گذاری، مدیرعامل موسسه فرهنگی سخنوران جوان، مسئول کمیته جت اسکی و جت بُت شهرستان آبادان«برای اولین بار در تاریخ این شهر»، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی شورای اسلامی شهر آبادان، مدیر مرکز پرورش استعدادهای درخشان و آینده پژوهان جوان آبادان و خرمشهر، عضو هیئت رئیسه هیئت کاراته آبادان، رئیس هیئت رئیسه ورزش های رزمی آبادان و رئیس شورای اسلامی شهر آبادان، بخشی از سوابق خلیل جنامی است.

انتهای پیام/