مانیا سهرابی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: این کنفرانس علمی سلول های بنیادی با محوریت خصوصیات سلول های بنیادی و مزایای خون بند ناف در درمان بیماری های مختلف پنجشنبه، پنجم اسفندماه در اهواز برگزار می شود.

 وی افزود: در این کنفرانس آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه سلو ل های بنیادی در کشور ارائه می شود.

مدیر موسسه بانک خون بند ناف رویان خوزستان همچنین تاکید کرد: درمان انواع سرطان، بیمارهای کلیوی، ارتوپدی، قلبی، پوستی و محصولات مشتق از جفت و بند ناف به کمک سلول های بنیادی از جمله محورهای این کنفرانس است.

سهرابی همچنین با توجه به افتتاح مرکز پیوند مغز و استخوان بیمارستان شفا در استان خوزستان خواستار همکاری بیشتر بین موسسه رویان و مرکز پیوند استخوان شد.

گفتنی است، این همایش با همکاری موسسه بانک خون بند ناف رویان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، بیمارستان گلستان اهواز و مرکز پیوند مغز و استخوان بیمارستان شفا در بیمارستان گلستان اهواز برگزار می شود.