به گزارش برنا،  محمد تقی زاده در حاشیه مراسم  تجلیل و بزرگداشت هسته گزینش افزود: از تعداد بررسی شده ، تنها 16 رای منفی صادر شده که این آمار ناچیز نشان دهنده تعامل و نگرش مثبت هسته گزینش استان خوزستان است.

 

تقی زاده در ادامه گفت: حضرت امام (ره) با انقلاب تاریخی که انجام داد، ماهیت فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه ما را تغییر داد.پیام ایشان توجه بیشتر به مسائل و مفاهیم فرهنگی و هویت فکری است که برگرفته از رویکرد الهی پیامبران است.باید تلاش کرد که احترام مردم حفظ شود و با دقت نسبت به گزینش اهتمام داشته باشیم.

 

جواد عباسی، مدیر هسته گزینش استان خوزستان نیز که در مراسم تجلیل و بزرگداشت هسته گزینش گفت: اهمیت مقوله گزینش به عنوان یکی از حلقه های مهم برای جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش است و گزینش اولین خاکریز صیانت از مقام معلم است.چارچوب کار گزینش براساس دو اصل حق نظام و حق الناس است.حق نظام همان ضوابط و مقررات است و حق الناس هم اولویت هایی است که همکاران برای رعایت حقوق مردم باید در نظر بگیرند.میزان در گزینش حال فعلی افراد است.