به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، استاندار خوزستان ابتدا لحظه تحویل سال را در کنار کودکان بی سرپرست و بد سرپرست گذرانده و با اهدای هدایایی مرکز نگهداری از کودکان فتح المبین اهواز را به سمت بیمارستان جانبازان اعصاب و روان ترک کرد.

غلامرضا شریعتی در ادامه نیز به عیادت جانبازان قطع نخاعی مرکز توانبخشی رفته و در نهایت نیز براس سرکشی به منزل مادران شهدا محمد زمان و علی اکبر شالباف رفت. در این دیدار وصیت نامه شهید محمدزمان شالباف به استاندار تقدیم شد.