به گزارش  خبرنگار برنا از اهواز، همزمان با آغاز اجرای طرح ارزیابی ظرفیت تولید و اشتغال در 73 روستای کشور، سه روستای هدف گردشگری در خوزستان نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.

روستای خماط در نزدیکی چغازنبیل، لیوس در شهرستان دزفول و کهباد2 در ایذه، سه روستای هدف گردشگری هستند که در این طرح مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتنی است در سالهای گذشته، 1100 روستای هدف گردشگری شناسایی و تعیین شد که برای اجرای این طرح، در نهایت 500 روستا انتخاب شد و مورد اقبال هر سه حوزه در سازمان قرار گرفت. در گام بعدی 73 روستا که دارای ظرفیت های مناسب در حوزه ماموریت های سه گانه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هستند شناسایی و برای اجرای این طرح انتخاب شد. کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از 26 فروردین به این روستاها اعزام شدند و در مدت یک هفته به بررسی ظرفیت های این روستاها با هدف ایجاد اشتغال و تولید خواهند پرداخت.

به گزارش برنا یکی از مهمترین  اقدامات و فعالیت های کارشناسان اعزامی به این روستاها ظرفیت سازی و تغییر نگرش روستاییان به ظرفیت های موجود در هر روستا و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت هاست.