به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، غلامرضا آل محمود اظهار کرد: از این تعداد چاه، هشت حلقه توسعه ای و 58 حلقه تعمیری بوده است که با کاربست 19 دکل سبک و سنگین حفر، تکمیل و تحویل کارفرما شد.

وی افزود: 18 دستگاه حفاری این مدیریت در سال گذشته در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یک دستگاه در شرکت نفت فلات قاره تمرکز داشت.

آل محمود با بیان اینکه در مدت پیش گفته با تلاش مستمر کارکنان، حفاری 14 حلقه چاه 79 روز زودتر از مدت زمان تعیین شده از سوی شرکت متقاضی به اتمام رسید، اظهار کرد: در این میان دکل حفاری 87 فتح با 21 روز جلو افتادگی از برنامه پیش بینی شده در حفاری چاه شماره 14 رگ سفید،  بسیار موفق عمل کرد.

مدیر عملیات حفاری خشکی ـ 3 شرکت ملی حفاری ایران متراژ حفاری در سال گذشته را 42 هزار و 644 متر عنوان و یادآور شد: بیشترین حجم عملیاتی این مدیریت در بخش چاه های تعمیراتی متمرکز بوده است.

وی درباره فعالیت های برجسته  این مدیریت در سال 95 به ارتقاء دکل حفاری 85 فتح اشاره کرد و گفت: این کار که در واحد سازندگی مدیریت عملیات حفاری خشکی – 3 تحقق یافت موجب کارآیی بهتر این دستگاه شد.

آل محمود تعویض SCR دستگاه 50 فتح، بازرسی ، نوسازی و ایمن سازی سامانه بالابری دستگاه های حفاری در زمان جابجایی، ساخت استندپایپ منیفولد دستگاه 42 فتح، تعویض مخازن سیال دستگاه 50 فتح، ساخت پنل حفار برای دستگاه 42 فتح را از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت روزآمد سازی و استفاده بهینه از دستگاه های حفاری تحت راهبری این مدیریت برشمرد.

مدیر عملیات حفاری خشکی ـ 3 شرکت ملی حفاری ایران موضوع آموزش کارکنان را از سرفصل های مورد اهتمام مدیریت ارشد شرکت دانست و افزود: در این مدیریت نیز با همکاری اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی در سال گذشته دوره های متعدد آموزش تخصصی و عمومی برنامه ریزی و برای هر نفر میانگین  72 ساعت آموزش برگزار شد که این رقم در سال قبل از آن 48 نفر ساعت بود.

شرکت ملی حفاری ایران دارای چهار مدیریت عملیات حفاری یک، دو، سه و چهار در بخش خشکی و یک مدیریت عملیات حفاری در دریا است که زیر مجموعه معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری می باشند.

ایجاد این مدیریت ها با هدف چابک سازی، شتاب بخشیدن به اجرای پروژه های حفاری، انگیزش و رقابت و پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت صورت پذیرفت.