به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، در این کارگاه پیرامون سلامت روان و شاخص های اساسی حفظ بهداشت روان و خود مراقبتی مباحثی ارائه و روش های مبارزه و غلبه بر افسردگی به بحث گذاشته شد.

ناجی شهیب زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان درباره برگزاری این کارگاه ها اظهار کرد: برنامه ریزی برای برگزاری این گارگاه های آموزشی از سال گذشته صورت گرفته و اجرایی شده است. زنان به عنوان یکی از ارکان مهم خانواده و نیمی از جمعیت کشور از جایگاه خاصی در مناسبات توسعه ای برخوردار هستند و حفظ و ارتقای شاخص های سلامت این قشر تکلیفی است که با آموزش و خود مراقبتی حاصل می شود.

وی افزود: زنان علاوه بر نقشی که در تولید، فرهنگ و مسئولیت های اجتماعی دارند در حوزه زادآوری و مدیریت خانه نیز یک رکن مهم و اساسی هستند و حفظ سلامت آنان از موضوعات مهم و اولویت دار محسوب می شود لذا ترتیبی داده شده است تا این کارگاه ها به صورت مستمر و مداوم برای بانوان شاغل در بخش کشاورزی شهرستان برگزار شود.