مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار برنا از اهواز، اظهار کرد: شهروندان خیابان سلمان فارسی با تماس به سامانه 125 مرکز ستاد فرماندهی آتش نشانی خبر از حریق ایجاد شده در مطب پزشکی را اطلاع دادند.

وی افزود: پس از اعلام حریق به نزدیکترین ایستگاه، نیروهای آتش نشانی سه دقیقه بعد خود را به محل حادثه رساندند.

رئیس روابط عمومی سازمان آتش نشانی اهواز عنوان کرد: با ورود نیروهای امدادی مشاهده شد یک دستگاه تهویه هوا دچار اتصالی برق شده که آتش سوزی درون مطب پزشکی را به دنبال داشته است که با قطع نمودن برق و تلاش نیروهای آتش نشانی حریق اطفاء و پس از ایمن سازی محل از بروز خطرات احتمالی بعدی، محل تحویل مالک داده شد.

حق شناس تاکید کرد: شهروندان به هنگام بروز حوادث با حفظ خونسردی و دوری از محل سریعا با سامانه 125 آتش نشانی تماس حاصل کنند.

خبرنگار: ثائره حیاتی