پیمان حیدری راد در گفتگو با خبرنگار برنا از اهواز اظهار کرد: با توجه به ادامه فعالیت های امور آب منطقه جنوب غرب در خصوص کشف و جلوگیری از آبگیری حوضچه های پرورش ماهی غیرمجاز، چهار کارگاه غیرمجاز پرورش ماهی به مساحت 50 هکتار، توسط گروه گشت و بازرسی و کارشناسان حفاظت و بهره برداری کشف شد و با کسب حکم کیفری از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حمیدیه، متخلفان محکوم به اعاده وضع به حال سابق در حق امور آب منطقه جنوب غرب سوسنگرد شدند.

وی افزود: مجموع اراضی تخریب شده در سال جاری 80 هکتار است و با تخریب حوضچه های غیر مجاز صورت گرفته از مصرف هشت میلیون متر مکعب آب در سال جلوگیری می شود.

 خبرنگار: ثائره حیاتی