به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، ناصر هاشمی در جلسه شورای اداری کارون اظهار کرد:  ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عوارض و مالیات در سال ۹۴ به شهرستان کارون پرداخت شد.

وی افزود: همچنین سال قبل ۲۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و در چهار ماهه امسال نیز ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به آنها پرداخت شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان تصریح کرد: در چهار ماه اول امسال هنوز اعتباری به دهیاری ها ندادیم و متأسفانه برخی از روستاها نیز فاقد دهیاری هستند؛ در برنامه ششم مصوب شده که اعتبار را به عشایر و روستاهای فاقد دهیار هم اختصاص دهیم.

خبرنگار: مهدی ربیع