به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، با حکم اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، محمود زمانی به عنوان سرپرست موقت معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای این منطقه انتخاب شد.

در همین راستا و پیش از این محمدرضا معتمدی معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند را عهده دار بود.  در حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند خطاب به محمود زمانی آمده است:

جناب آقای محمود زمانی

با سلام

با توجه به تجریبات شما و نظر به اینکه سازمان در حال گذر به مرحله جدیدی از توسعه به ویژه در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد، جنابعالی را به عنوان سرپرست موقت معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها منصوب می نمایم.

امیدوارم با همکاری مدیران و معاونین سازمان در انجام وظایف محوله موفق باشید.

                                                                             اسماعیل زمانی

                                               مدیرعامل و رئیس هیات مدیر سازمان منطقه آزاد اروند