به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، در حکم صادره از سوی اسماعیل زمانی، وی در ابتدا موافقت خود را با استعفای معتمدی از تصدی پیشین خود به عنوان معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای این منطقه اعلام کرده است.

در حکم صادره از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند چنین آمده است:

جناب آقای محمد رضا معتمدی

با سلام

با تشکر از زحمات شما در منصب معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای منطقه آزاد اروند با استعفای جنابعالی موافقت می شود.

طی این حکم شما به عنوان مشاور ویژه مدیرعامل در امور سرمایه گذاری منصوب می شوید، امید است با تجریبات و توانایی های خود سازمان را در توسعه سرمایه گذاری به ویژه در سرمایه گذاری خارجی یاری نمائید.

اسماعیل زمانی

 مدیرعامل و رئیس هیات مدیر سازمان منطقه آزاد اروند

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرنگار: احمد بن رشیدی