نعمت اله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار برنا در شادگان،  از اجرای طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و افراد از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۹۶ به منظور محاسبه ضریب نفوذ اینترنت خبر داد و بر لزوم همکاری با آمارگیران این طرح که از تاریخ ۹۶/۸/۲۹ لغایت ۹۶/۹/۲۹ همزمان با سراسر استان و کشور در این شهرستان اجرا می شود، تاکید کرد.

معاون فرماندار شادگان افزود: در این طرح ماموران آمارگیری با مراجعه به خانوارهای تعیین شده،  پرسشنامه مربوطه را به دو شیوه مصاحبه حضوری و خود اظهاری تکمیل می کنند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح برای ارزیابی میزان پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی از شاخص های ضریب نفوذ خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت از طریق شبکه ها استفاده می شود، همکاری بهینه خانوارها برای اجرای هر چه بهتر این طرح را مورد تاکید قرار داد.

آلبوغبیش در ادامه موضوع اجرای طرح آمارگیری نیروی کار را نیز مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه طرح آمارگیری نیروی کار بصورت فصلی اجرا می شود و در این طرح برای هر خانوار انتخاب شده در هر فصل یکبار و در مجموع چهار بار در سال به منظور تکمیل پرسشنامه مراجعه می شود، از همکاری خانوارهای مورد نظر که با صبر و حوصله در تکمیل پرسشنامه ها همکاری می کنند تقدیر و تشکر کرد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: