به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، سعیداحترامی با اعلام این خبر گفت: یکی ازعوامل مهم خاموشی در سطح شبکه برق اهواز، آسیب دیدن بوشینگ ترانسها بدلیل رسوب گرد و خاک و کاهش فاصله خزشی است که باعث ایجاد جریان نشتی و درنتیجه اتصال کوتاه شبکه می شود.

وی افزود: برای افزایش فاصله خزشی بوشینگها و جلوگیری از ایجاد جریانهای سطحی، نصب چترک های سیلیکونی در بین پره های بوشینگها می باشدتا فاصله خزشی را افزایش دهد که با تلاش همکاران این امور تاکنون موفق شده ایم تعداد ۱۶۰۵ چترک درسطح شبکه برق منطقه نصب نمائیم وبرنامه ریزی با استفاده از حداکثر ظرفیت نیروهای بهره بردار و پیمانکار، جهت اجرای کامل طرح در دستور کار است.

 احترامی در پایان اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را بالغ بر ۴۸۰میلیون ریال اعلام کرد.