به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، دادستان شهرستان بندر ماهشهر طی بازدید از تعدادی از واحدهای خدماتی در حوزه استحفاظی این شهرستان؛ دستورپلمپ این واحدها را به دلیل آلودگی زیست محیطی و دفع غیراصولی پسماند در محل صادر کرد.

رییس اداره حفظات محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر در این خصوص گفت: این واحدها علی رغم تذکرات مکرر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبنی بر دفع آلودگی زیست محیطی، متاسفانه به هیچکدام از این اخطاریه ها توجه نکرده و به آلودگی خود ادامه می دادند.

ایرج سلیمانی افزود: نهایتاً این واحد ها توسط دادستان شهرستان پلمپ شدند. بنده از زحمات، همکاری  و توجه دادستان ماهشهر  به مسائل زیست محیطی شهرستان تقدیر وتشکر می کنم.