بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار برنا در اهواز، با اشاره به متوسط دبی ورودی روزانه در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه و 5 روزه ابتدایی خردادماه سال 1397 اظهار کرد: با توجه با کاهش محسوس آورد رودخانه کارون در خردادماه، میزان خروجی آب نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش داشته است به‌گونه‌ای که طی فروردین سال جاری متوسط دبی ورودی به مخزن حدود 112 مترمکعب بر ثانیه بود، حال‌آنکه متوسط دبی خروجی افزون بر 132 مترمکعب بر ثانیه بوده است.

وی افزود: مرادی کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، استانداری خوزستان و اداره کل جهاد کشاورزی خوزستان وظیفه و مسئولیت تعیین میزان و زمان رهاسازی آب رادارند و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، صرفاً مصوبات را اجرایی می‌کند.

سرپرست شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یادآور شد: اساساً وظیفه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بهره‌برداری از این سد می‌باشد و این شرکت هیچ‌گونه دخل و تصرفی در خصوص تسهیم و تخصیص منابع آب این سد ندارد.

 مرادی ایران با اشاره به برخی شایعات و ادعاها درخصوص کاهش عمدی خروجی آب کارون از سد گتوند، گفت: هیچ‌گونه کاهش عمدی خروجی آب در این خصوص وجود ندارد و همه ادعاها و شایعات درباره کاهش ورودی آب کارون از سد گتوند کذب است و واقعیت ندارد.