به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، پائولو سرخیو مربی پرتغالی، پس از توافق اولیه با صنعت نفت آبادان، وارد آبادان شد و قرارداد خود را با باشگاه منعقد کرد تا در لیگ هجدهم سکاندار نفتی های برزیلی شود.

وی بعد از انعقاد قرارداد رسمی با صنعت نفت آبادان از ورزشگاه تختی آبادان دیدن کرد.