به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، برونو ورسیمیو با انعقاد قراردای رسما دستیار سرمربی هموطن خود در تیم فوتبال صنعت آبادان شد تا در لیگ هجدهم به سرجیو در هدایت تیم نفت آبادان کمک کند.

ورسیمیو ۱۴ سال در لیگ پرتغال برای تیمOlhanensee به میدان رفته است و در تیم هایی همچون آپوئل قبرس و آکادمیکای پرتغال نیز مربیگری کرده است.