به گزارش خبدنگار برنا از شوشتر، طنز تلخ زیرگذر شوشتر برای مردم بسیار عذاب آور شده است و به جای آنکه کام مردم شوشتر را شیرین کند به تلخی منجر شده است .

زیرگذر شوشتر با نام خادم سیدالشهدا که قرار بود شش ماهه به اتمام برسد هم اکنون دو سال از وعده داده شده به مردم می گذرد و هیچ نشان و علائمی از افتتاح آن دیده نمی شود .

سهراب گیلانی آنچنان از وعده زیرگذر شوشتر مانند وعده اشتغال چهار هزار نفر از بیکاران شوشتر و کوه نمک با مردم سخن می گفت که گویا قرار است بزرگترین شاهکار سهراب گیلانی را مردم مشاهده نمایند .

البته زیرگذر شوشتر شاهکار و گوشه چشمی از توانمندیهای نماینده شوشتر و گتوند می باشد که مردم با چشم خود مشاهده نمودند . شاهکاری که هرگز و هیچ نماینده ایی نتوانست جامه عمل بپوشاند .

سخت است برای مردم شوشتر که تحمل پروژه ایی را بکنند که سرانجام این پروژه فعلا مشخص نیست و طبق آخرین وعده ها مهرماه افتتاح می شود ولی روند پیشرفت این پروژه گویا از مهرماه هم فراتر می رود .

بارها مردم و به ویژه کسبه اطراف زیرگذر شوشتر اعتراض خود را به این پروژه نشان داده اند ولی نماینده مجلس پاسخ رسمی به این انتقادات نداده است . شاید بزرگترین دلیل عدم برگزاری نشست عمومی هر سه ماه یکبار با مردم توسط نماینده ، همین پرسشها و انتقادات مردمی مانند زیرگذر شوشتر ، اشتغال چهار هزار نفر ، کوه نمک و دیگر وعده های سهراب گیلانی می باشد زیرا اگر دست نماینده برای پاسخگویی پر باشد قطعا یک روز را هم برای برگزاری نشست عمومی با مردم به تاخیر نمی انداخت .

آیا یکبار سهراب گیلانی از پلیس راهور و کارشناسان خبره مشاوره گرفت که آیا جانمایی این زیرگذر گره ایی از ترافیک شوشتر باز می کند؟

معمولا در مکانهایی زیرگذر یا روگذر ساخته می شود که گره های ترافیکی را باز نماید و باعث سهولت رفت و آمد مردم بشود .

تقریبا تاکنون چهار میلیارد تومان برای این زیرگذر اختصاص داده شده است و تقریبا به همین مبلغ نیز ، پیمانکار محترم طلب دارد و این در حالی است که فعلا مبالغ دیگری باید هزینه این زیرگذر پرحاشیه بشود تا در ماههای آینده و آن هم نه در مهرماه سال جاری افتتاح بشود .

اگر به جای نماینده شوشتر برای این زیرگذر ، نماینده پرتوان و توانمند دزفول وعده زیرگذر به مردم آنجا داده شده بود در همان شش ماهه و با تامین اعتبار به دلیل توامندیهایی که عباس پاپی زاده دارد این پروژه راه اندازی شده بود .

پیمانکار محترم پروژه زیرگذر شوشتر  به خاطر رفاه حال مردم شوشتر گفته بود حتی حاضر هستم به ازای تاخیر روزانه ، ضررهای مالی آن را هم متحمل بشوم .

تاخیر حدود دو ساله پروژه زیرگذر شوشتر مانند دیگر وعده های سهراب گیلانی آنچنان مردم را عصبانی کرده است که حتی بسیاری از طرفداران سابق نماینده را هم عصبی کرده و می گویند از رای خود به نماینده پشیمان شده ایم زیرا گمان می کردیم وی بهترین کاندیدای انتخابات است .

زیرگذر شوشتر با وعده سهراب گیلانی به خاطره ها پیوست ولی مردم تلخیهای وعده های سهراب گیلانی را فراموش نمی کنند .