به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، تست گیری از بازیکنان دارای شرایط سنی امید از  ساعت ۱۸ فردا(دوشنبه) ۲۲ مردادماه به مدت یک هفته در زمین چمن ۱۷شهریور آبادان زیر نظر سید ابراهیم تهامی؛ سرمربی این تیم آغاز می شود.

همچنین تست گیری تیم جوانان صنعت نفت نیز زیر نظر غلام خلیفه، سرمربی این تیم در همان تاریخ و همان محل به مدت یک هفته از ساعت ۲۰ آغاز می شود.

بازیکنان متولد ۱۲ دی ۷۹ به بعد در رده سنی جوانان و بازیکنان ۱۱ دی ۷۶ به بعد در رده سنی امید شرایط حضور در تست گیری را دارند.

لازم به ذکر است که، تست گیری تنها از بازیکنان بومی انجام می شود.