به گزارش خبرنگار برنا از اهوز، در این دوره از رقابت ها ۸شرکت کننده از شهرهای اهواز و ابادان حضور داشتند که بصورت دوحذفی به رقابت پرداختند. بازی فینال بین محمد موسوی از آبادان و امیرحسن فدعمی از اهواز برگزار شد، که فدعمی موفق شد عنوان قهرمانی این دوره را به خود اختصاص دهد.

محمدموسوی ،مصطفی مرداسی و امیرحسین دریس زاده مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

مسئول برگزاری این دوره عماد شقاقی،سرداور محمدعقیل مرشدی بودند و قضاوت بازی ها بصورت مارشال توسط محمد روح الامین انجام شد.

در پایان به نفرات برتر لوح تقدیر و جایزه نقدی اهداء شد.