دکتر مهران غنوی مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان در گفت و گو با خبرنگار برنا اظهار کرد: از این تعداد مأموریت اورژانس های ۱۱۵ شهری و جاده ای شادگان تعداد 674 مورد مربوط به پایگاه شهری و 320 مأموریت نتیجه کار اورژانس های جاده ای است.

وی گفت: از این تعداد ماموریت 695 مورد تصادفی و  464 مورد غیر تصادفی بوده است.

غنوی افزود: این حجم از مأموریت متعاقب تماس تلفنی شهروندان از اقصی نقاط شهرستان شادگان با سامانه پاسخگویی 115 انجام‌شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان تصریح کرد: میانگین زمان حضور بر بالین بیمار یا مصدومان در حوزه شهری هفت دقیقه و میانگین زمان حضور بر بالین بیمار یا مصدومان جاده ای هشت دقیقه است.

غنوی در پایان یادآور شد: شهروندان شادگانی در صورت بروز حادثه به فوریت‌های پزشکی با شماره 115 تماس بگیرند و در صورت تماس با شماره 115، برای کمک به مصدوم یا بیمار، شرح‌حال اولیه به همراه نشانی کامل را به کارشناس مربوطه ارائه کنند و از ازدحام در محل حادثه بپرهیزند.